Tumblelog by Soup.io
 • blaxkseoul
 • white-raven
 • chikarine
 • edenpath
 • zielone-banany
 • Henney
 • serda
 • Sukkie
 • colagatji
 • arrogance
 • raija
 • Wenuska
 • peculiar-cat
 • MySoupx3
 • angelsdemon
 • willyoudrawme
 • armadillo
 • HanJiMun
 • Druidess
 • guyver
 • heymylove
 • szydera
 • theartofsuicide
 • thepretty-reckless
 • pil-yeonseong
 • choppedheidi
 • LejdiWioletta
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3766 a562 390

gothiccharmschool:

luzialowe:

soapamine:

I’M SCREAMING

I will never not reblog this. 

Reposted fromongaku88 ongaku88 viagodsriseoneast godsriseoneast
4098 4063 390
Reposted frompiehus piehus viabellthecat bellthecat

Miroir (2013), a part of the LaBokoff Project.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaengereksiz engereksiz
Byłam otępiała i skoncentrowana na przeżyciu. Przekroczyłam już pewną granicę. Granicę szoku. Po niej powstaje coś w rodzaju odporności. Dalej już się nie reaguje. Zostaje otępienie i przyzwyczajenie. Człowiek się przystosowuje.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapoolun poolun
3099 b1d9 390
5065 bb3c 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianienie nienie

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaengereksiz engereksiz
nie musimy się katować
nienormalną sytuacją
nauczymy się kochać
przestaniemy się bać
życie stanie się muzyką
i stanie się to co ma się stać
— Kryzys
Reposted fromstormymind stormymind
6157 f3ac 390
Reposted fromzciach zciach viaizanna izanna
Reposted frommefir mefir viagorky gorky
6386 ccee 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaizanna izanna
6259 8007 390

shouldibenovel:

meltingflowers:

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.

Świadomość...

Mój mózg zapamiętał go... I to bardzo wyraźnie.  Jego osoba kojarzy mi się z silnymi emocjami i uczuciem, którym nadal go darzę. Moje ciało zajerestrowało jego dotyk i domaga się go każdego dnia coraz mocniej. Wyrył bardzo głęboką ranę, która krwawi. Rozszerza się za każdym razem kiedy podmuch wiatru przypomni mi o kolejnej chwili z przeszłości.
2660 2cfd 390
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone viaToshi Toshi
Dzień milczenia zamienił się w tydzień.
Tydzień w miesiąc.
Miesiąc w rok.
A rok w lata.
I tak o to zakończyła się ta bajka..
— (via musicgirl02)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaseleneskin seleneskin
9459 d73d 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaseleneskin seleneskin
7945 502e 390
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viamrs-cosmos mrs-cosmos
Każdy człowiek zostawia odciski palców w życiu tych, z którymi się zetknął.
— lookafteryou.soup.io
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamrs-cosmos mrs-cosmos
1170 9a92 390

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viamrs-cosmos mrs-cosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl