Tumblelog by Soup.io
 • blaxkseoul
 • white-raven
 • chikarine
 • edenpath
 • zielone-banany
 • Henney
 • serda
 • Sukkie
 • colagatji
 • arrogance
 • raija
 • Wenuska
 • peculiar-cat
 • MySoupx3
 • angelsdemon
 • willyoudrawme
 • armadillo
 • HanJiMun
 • Druidess
 • guyver
 • heymylove
 • szydera
 • theartofsuicide
 • thepretty-reckless
 • pil-yeonseong
 • choppedheidi
 • LejdiWioletta
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6241 ecf2 390
Reposted fromdivi divi viapompompom pompompom
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viacholera cholera
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viacholera cholera
6689 deb8 390
Reposted fromGIFer GIFer viahavingdreams havingdreams

zrebloguj ten tekst, jeśli potrzebujesz teraz się do kogoś przytulić

Reposted fromdivi divi viahavingdreams havingdreams
4054 4f3f 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viavideogames videogames
Reposted frombiru biru viablaxkseoul blaxkseoul
5931 8a97 390
 Hubert, nie zachowuj się jak cham. Przeproś panią - powiedziałem.
- Ale to tylko kelnerka - prychnął. - Na dodatek gówniana kelnerka, które nie wie, co sprzedaje.
- Och, szanowny panie, nie jest sprawą mężczyzny uczyć kobietę, czy coś robi dobrze, czy źle. Mężczyzna ma ją szanować. Mężczyźni mieliby raj na ziemi, gdyby tylko zaczęli szanować kobiety - powiedział i poprawił muszkę.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viatulele tulele
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatulele tulele
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud vialaparisienne laparisienne
6464 041e 390
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viavigil vigil
3675 0169 390
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
9966 1a09 390
Reposted fromgainaxing gainaxing viagawkyblonde gawkyblonde

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viapeepingtom peepingtom
Good morning!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaSylvka Sylvka
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSylvka Sylvka
8069 18a4 390
Reposted fromkjuik kjuik viathauturien thauturien
9929 67b1 390
Reposted frombrumous brumous viacojest cojest
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl