Tumblelog by Soup.io
 • blaxkseoul
 • white-raven
 • chikarine
 • edenpath
 • zielone-banany
 • Henney
 • serda
 • Sukkie
 • colagatji
 • arrogance
 • raija
 • Wenuska
 • peculiar-cat
 • MySoupx3
 • angelsdemon
 • willyoudrawme
 • armadillo
 • HanJiMun
 • Druidess
 • guyver
 • heymylove
 • szydera
 • theartofsuicide
 • thepretty-reckless
 • pil-yeonseong
 • choppedheidi
 • LejdiWioletta
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viadotknij dotknij
- ...gdyby chciał pan zacząć od nowa...
- Wolę iść do przodu.
— Defenders
Reposted fromcontrolled controlled viapsychodelik psychodelik
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
3214 210f 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viapsychodelik psychodelik
7573 5b23 390
Reposted from0 0 viaverronique verronique
3255 8b9c 390


even nowadays
8208 c4a9 390
Reposted fromoiv13 oiv13 viaPrzygnebiona Przygnebiona
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
6412 624c 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viasmorzando smorzando
8168 56f8 390
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viaRekrut-K Rekrut-K
Wydaje mi się, że chodzi o to, by wybierać dobrze… na co dzień. Masz prawo do błędów. Masz prawo się pogubić. Grunt to nie trwać przy złych wyborach przez całe życie. Jeśli nam szczęście dopisze, to jeszcze dużo czasu przed nami. Szkoda, by było go zmarnować na trwaniu w konsekwencjach niektórych decyzji, które podobno są na zawsze.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/01/10/wybierzmy-dobrze/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viabakatson bakatson
3918 83de 390
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viabakatson bakatson
1671 cb11 390
Reposted fromtinkerbelljar tinkerbelljar vialaennah laennah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl