Tumblelog by Soup.io
 • savatage
 • blaxkseoul
 • white-raven
 • chikarine
 • edenpath
 • zielone-banany
 • Henney
 • serda
 • Sukkie
 • colagatji
 • arrogance
 • raija
 • Wenuska
 • peculiar-cat
 • MySoupx3
 • angelsdemon
 • willyoudrawme
 • armadillo
 • HanJiMun
 • Druidess
 • guyver
 • heymylove
 • szydera
 • theartofsuicide
 • thepretty-reckless
 • pil-yeonseong
 • choppedheidi
 • LejdiWioletta
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0556 a0a0 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
8687 b982 390
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
6912 d583 390
Reposted fromfreakish freakish viagdziejestola gdziejestola
7233 399a 390
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
A może to tylko mnie się tak zdawało, że coś sobie wyjaśniliśmy między słowami?
— Łukasz Maciejewski
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
A gdy się zejdą, raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi, co zrobić, co zrobić z tą miłością?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromwynne wynne viagdziejestola gdziejestola
4707 6122 390
Reposted frommachinae machinae
"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.
— J.L.W.
Reposted frompremonition premonition viakudlaty kudlaty
2953 51d1

aintthatakick:

- I don’t have the strength to lift a finger.

Alain Delon in L’Eclisse (1962)

Reposted fromLittleJack LittleJack viareniooooo reniooooo

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
8086 3353 390
Reposted fromsaku saku viagdziejestola gdziejestola
0159 2701 390
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
Ona nie potrafiła zostać, ja nie potrafiłem jej zatrzymać, obydwoje byliśmy równo porąbani i dźwigaliśmy nadbagaż przeszłości.
— Cora Carmack
Reposted fromMissMurder MissMurder viagdziejestola gdziejestola
2287 aa4f 390
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola

daddylexas:

me, with tears in my eyes: time to make a joke

Reposted fromLittleJack LittleJack viaAJK AJK
7921 165c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl